RETIRADOS 28.11.2021

25/02/2020

Retirado el participante nª 4 INCITATUS (FR) de la 5ª carrera.

Retirada la participante nº 7 TAYRONA (FR) de la 3ª carrera.